لیست اتاقها

جداکننده
اتاق شماره ۳۰۹

از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

   •  ۲ تخته
   •  حمام و سشوار
   •  اینترنت رایگان
   •  تلویزیون هوشمند
   •  تهویه هوای مطبوع

   

اتاق شماره ۳۰۸

از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 •  ظرفیت ۲
 •  حمام و سشوار
 •  اینترنت رایگان
 •  تلویزیون هوشمند
 •  تهویه هوای مطبوع
اتاق شماره ۳۰۷

از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 •  ظرفیت ۲
 •  حمام و سشوار
 •   اینترنت رایگان
 •   تلویزیون هوشمند
 •  تهویه هوای مطبوع
اتاق شماره ۳۰۶

از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 •  ظرفیت ۲
 •  حمام و سشوار
 •  اینترنت رایگان
 •  تلویزیون هوشمند
 •  تهویه هوای مطبوع
اتاق شماره ۳۰۵

از ۸۵۴,۰۰۰ تومان

 •  ظرفیت ۳
 • حمام و سشوار
 •  اینترنت رایگان
 •  تلویزیون هوشمند
 •  تهویه هوای مطبوع
اتاق شماره ۳۰۴

از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 •  ظرفیت ۲
 •  حمام و سشوار
 •  اینترنت رایگان
 •  تلویزیون هوشمند
 •  تهویه هوای مطبوع
اتاق شماره ۳۰۳

از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 •  ظرفیت ۲
 •  حمام و سشوار
 •  اینترنت رایگان
 •  تلویزیون هوشمند
 •  تهویه هوای مطبوع
اتاق شماره ۳۰۲

از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 •  ظرفیت ۲
 •  حمام و سشوار
 •  اینترنت رایگان
 •  تلویزیون هوشمند
 •  تهویه هوای مطبوع
EnglishIran